<datastore> <nextgroup><![CDATA[<a href="/module/jslib/jquery/jpage/dataproxy.jsp?page=1&appid=1&appid=1&webid=117&path='/'&columnid=14945&unitid=39210&webname='莱芜市国土资源局'&permissiontype=0"></a>]]></nextgroup> <recordset> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217246.html">解读《山东省矿山地质环境保护与治理规划(2018-2025年)》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217244.html">部土地利用司负责人解读《国有建设用地出让地价评估技术规范》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217242.html">关于《莱芜市“云服务券”财政奖补实施细则》的政策解读</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217240.html">高标准农田建设如何落到“一张图”?</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217239.html">部地籍司(不动产登记局)负责人解读《关于规范不动产权籍调查有关工作的通...</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217237.html">莱芜市国土资源局不动产登记热点问题解答</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217235.html">《莱芜市国有土地上房屋征收与补偿办法》政策解读</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217233.html">设施农用地管理的几点认识</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217231.html">建设绿色矿山 守住绿水青山</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217229.html">国土资源部办公厅负责人解读《关于全面推进政务公开工作的实施意见》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217227.html">国土资源部土地利用管理司主要负责人就《国土资源部国家发展改革委关于落实...</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217225.html">部储量司负责人解读《实物地质资料管理办法》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217223.html">解读《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217222.html">解读《关于补充耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》新闻...</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217220.html">解读:不动产登记收费政策出台</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217218.html">解读最高法关于《物权法》司法解释</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217217.html">最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217216.html">解读《山东省防震减灾知识普及办法》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217215.html">2014年度卫片政策解读——认识三大功能 理解四大变化</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217214.html">《高标准农田建设通则》解读</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217213.html">解读《山东省人民政府办公厅关于印发山东省2014年土地矿产卫片执法监督...</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217212.html">2014 年土地矿产卫片执法监督检查的新变化</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217211.html">国土资源部办公厅发文强调不得借基本农田划定之机擅调规划</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217210.html">解读法院不再参与违法建筑非诉强拆</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217209.html">做好土地确权登记需注意的几点问题</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217208.html">规范登记工作保障土地权益——国土资源部地籍司负责人解读《关于规范土地登...</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217207.html">国土资源部《关于规范土地登记的意见》主要内容分析</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217206.html">国土部地籍司负责人解读《关于规范土地登记的意见》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217205.html">《国土资源部关于规范土地登记的意见》的政策解读</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217204.html">如何处理土地和房屋在抵押登记中的关系</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217203.html">做好土地卫片执法检查与年度变更调查工作衔接的几点建议</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217202.html">国土资源部解读《关于规范土地登记的意见》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217201.html">《闲置土地处置办法》解读</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217200.html">2011年度土地矿产卫片执法检查工作的关键环节</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217199.html">2011年度土地卫片执法检查政策解读</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217198.html">莱芜市2010年基准地价体系的新特点</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217197.html">解读《山东省土地征收管理办法》及《实施规范》</a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li> <span class="fr">[2018-07-03]</span><span style="padding:0 8px;"><img src="/picture/0/1807111626425842932.png" align="absmiddle" border="0"></span><a href="/art/2018/7/3/art_14945_217196.html">2010年度土地卫片执法检查的新特点</a></li>]]></record> </recordset> </datastore>
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统